Rita Spaan Klauss

 

In haar zoektocht naar schoonheid, eenvoud, het sobere en het doorleefde creëert zij een avontuurlijke beleving van bewonderen, verwonderen en ontdekken van natuur en keramiek. De natuur inspireert haar, het materiaal daagt haar uit, haar omgeving is waar zij is, zij creëert haar werk in een onlosmakelijke verbondenheid met de natuur. Zij heeft een grote passie voor de zee en alles wat daarmee samenhangt. Uit al haar stukken spreekt haar verbondenheid met de natuur en haar directe omgeving.

Door de verschillende facetten van het keramische materiaal en de oneindigheid daarvan kan zij blijven ontdekken, waarbij het samenspel tussen inspiratie en ambacht voor haar de creatieve uitdaging is

Zij zoekt tijdens haar reizen plekken om haar werk te fotograferen in natuurrijke omgevingen, waarin de keramische stukken mooi combineren en opnieuw inspireren, voor haar een cyclus die de verbondenheid met de natuur benadrukt.

Naast hun gebruiksfunctie speelt haar werk een spel in de ruimte waar jij bent.

Even uitwaaien. Een wandeling langs de zee, zij neemt je mee, doet even alles vergeten en laadt je op. Het landschap, de ruigheid, de structuren, de vergankelijkheid, de helderheid van het water, de weerkaatsing van het licht en de vele kleuren blauw weten mij keer op keer te boeien en te raken’.

Rita’s werk vraagt niet alleen om gezien en beleefd te worden maar ook om gebruikt te worden en andersom.

Als zelfstandig keramist vervaardigt zij gebruiksgoed en objecten die vanuit haar winkeltje, keramiekmarkten en galeries worden verkocht. Zij verleent diensten op dat vlak, zoals het geven van cursussen en het begeleiden van keramische activiteiten.